Chuyên mục: GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  • WORK PERMIT

    Dịch vụ Làm Giấy Phép Lao Động cho Người Nước Ngoài Dịch vụ tư vấn và xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Dịch vụ làm work permit cho người người nước ngoài) Giấy phép lao động, hoặc Giấy miễn giấy phép lao động là loại giấy […]
    View more
0928 22 11 86
0989827786