Chuyên mục: LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  • LÝ LỊCH TƯ PHÁP

    Dịch vụ hỗ trợ làm Lý lịch tư pháp nhanh số 1 & Số 2 Phí làm lý lịch tư pháp tự túc là 200.000 đồng/phiếu. Nhưng ngoài khoản phí này, bạn sẽ cần chi thêm các khoản phí như phí công chứng giấy tờ, phí di chuyển đến cơ quan công chứng, phí công chứng giấy […]
    View more
0928 22 11 86
0989827786